Bestuur

 Het gekozen bestuur bestaat uit de volgende personen:

 
Voorzitter: J.P de Greeuw
Secretaris: Mw. T. Borgemeester
Penningmeester: M.van´t Hof
Bestuursleden: F.v.Berkum , C.M Jong

 
Algemene Computerclub Hoorn
Secretariaat: Ijsvogel 36 1695LE Blokker
K.v.K. V40625937
Rabobank rek: NL77RABO0161455654
Email: Ach.Hoorn.bestuur@Gmail.com